Kommunikationledningsföreläsning

Kommunikation och ledning

Som ledare är en av dina viktigaste arbetsuppgifter kommunikation inom din verksamhet och med världen runt omkring. Vill du öka din kommunikativa förmåga som ledare? Då är detta kursen för dig!

För vem?
Kursen vänder sig till dig som har en högre chefsbefattning och vill utveckla ditt kommunikativa ledarskap.

Syfte
Kommunikation är ledarskapets kärna. I den moderna organisationen ställs allt högre krav på ledarskapets förmåga att distribuera kontroll i organisationen, att styra densamma samt att verka i en föränderlig omvärld.

Kursen syftar till att ge dig som deltagare ökad kommunikativ kompetens i strategiskt arbete, i förändringsarbete samt i arbete med individ, grupp och organisation.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
• Identifikation av styrkor och utvecklingsområden i kommunikativ förmåga.
Denna del genomförs vid ett inledande tvådagarsseminarie i helklass med test samt övningar, föreläsningar och gruppdiskussioner.
• Föreläsningar inom centrala områden; kommunikation som information, dialog och struktur, retorik, vuxenutveckling och kommunikation,
dynamiska komplexa system.
• Arbete i laboratorieform i liten grupp, vid fem tillfällen, där arbetsfältet är utveckling av personlig kommunikationsförmåga kopplat till den egna
verksamheten
• Ett skrivarbete som kopplas till ett kommunikativt projekt i den egna organisationen.

Læs mere her: Jens Gaardbo - medie-favntag - kommunikation - ledelse

Artikler:

Associationspyntesyge
Cahryuis Seaxrdshyayw
Forskervenskab
Global opvarmningsdebattør
Mediesnak - Henrik Qvortrup
Novellejournalistik - Georg Metz
Storbymiljø
Sundhedsjournalistik - Cecilie Beck
Sameksistensforedragsholder
Valgforedrag - Hans Engell